NOVO! Jamstvo za 1kn za sve kredite sa rokom otplate do 30 dana! Ponuda vrijedi samo za nove korisnike!

Učestalo postavljena pitanja

Kada moje jamstvo postaje aktivno?

Nakon što je Vaš kredit isplaćen Vaše jamstvo postaje aktivno te ćemo Vam poslati Ugovor o jamstvu te račun na Vašu email adresu.

Kako se moj otplatni plan kreira?

Kako bi Vam maksimalno olakšali kreirali smo Vaš otplatni plan prema Vašem kreditnom otplatnom planu. Što to znaći? Drugim riječima dospijeće rata Vašeg jamstva su istog dana kao i dospijeće rata Vašeg kredita.

Kako otplaćujem svoje jamstvo?

Uplatom na naš žiro račun HR5223600001502233778 u Zagrebačkoj banci upisujući Vaš OiB u polje Poziv na broj.

Do kada otplaćujem svoje jamstvo?

Ukoliko za jamstvo čiji otplatni plan se sastoji od više rata niste izvršili prijevremenu otplatu kredita, dužni ste platiti sve rate iz Vašeg otplatnog plana. Drugim riječima dužni ste platiti cjelovitu naknadu jamstva na koju ste pristali prema Ugovoru o jamstvu.

Što je prijevremena otplata?

Mi u Sia Depu smo iznimno ponosni ponuditi našim korisnicima mogućnost otpisa preostalih rata u slučaju prijevremene otplate kredita pod uvjetom da su u trenutku prijevremene otplate sve dospjele rate jamstva uredno podmirene.

Da li mogu imati dva otvorena jamstva u isto vrijeme?

Nažalost u ovom slučaju naš odgovor je ne, ali ne brinite se budući da Vam omogućujemo fleksibilnost u otplati jamstva pod uvjetom da se pridržavate Ugovora o jamstvu kojeg ste sklopili sa nama.